AFS PEGASUS

AFS PEGASUS jest firmą doradztwa finansowo-inwestycyjnego, która pomaga przedsiębiorstwom  znaleźć optymalne rozwiązania    dotyczące    potrzeb    druku i kopiowania w strukturze IT.    Jesteśmy partnerem Hewlett-Packard (HP Preferred GOLD Partner – rozwiązania druku i przetwarzania obrazu ).

Naszym celem jest instalacja najlepiej dobranych urządzeń drukujących i kopiujących, bez konieczności inwestycji  ze  strony  Klienta.  Dzięki  posiadanej  ekspertyzie,  chcemy  zapewnić  Klientom  możliwość świadomego i racjonalnego podejmowania decyzji finansowych, dotyczących rozwiązań w obszarze druku i kopiowania. Stajemy się również partnerami naszego Klienta, gdyż bierzemy odpowiedzialność za sprzęt, który  u  niego  instalujemy.  Proponujemy  rozwiązania,  które  spełniają  stawiane  oczekiwania  dotyczące wybranych zadań.

Wieloletnie doświadczenia dowodzą, że rozwiązania oparte na odpowiednim rozdzieleniu (zbilansowaniu) w  organizacji produkcji dokumentów pomiędzy dedykowane do tego celu drukarki oraz przeznaczone do kopiowania kserokopiarki, dają użytkownikom najwyższe korzyści, a przedsiębiorstwom optymalne efekty wydajnościowo-kosztowe.

Nasz  bezinwestycyjny,  unikatowy  system  abonamentowy,  zapewnia  kontrolę  kosztów  i  optymalizację użytkowania w zakresie drukowania/kopiowania. Nasza usługa polega na dostarczeniu urządzeń drukujących/kopiujących, które w czasie trwania umowy abonamentowej pozostają własnością firmy AFS Pegasus.  W  ramach  abonamentu  dostarczamy  taką  ilość  tonerów,  jaka  wynika  z  ilości    wydruków ustalonych  jako Państwa potrzeby w skali miesiąca. Nasze podejście jest jednak bardzo elastyczne  i przekroczenie  ilości  wydruków  w  skali  miesiąca  nawet  o  20  %,  nie  powoduje  konieczności  zmiany abonamentu, gdyż ilość zużytego tonera warunkowana jest zaczernieniem oryginału, a   ilość wydruków może być różna z tej samej ilości tonera (model korzystniejszy ze względu na specyfikę drukowanych dokumentów).

AFS PEGASUS to:

  • bezinwestycyjna optymalizacja kosztów druku i kopiowania
  • gwarancja kontroli procesów drukowania
  • konkurencyjność cenowa
  • elastyczność rozwiązań dopasowana do realnych potrzeb firmy
  • gwarancja najnowszych technologii druku
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Post-paid zamiast Pre-paid
  • bardzo wygodny, abonamentowy system finansowania

Doradcy AFS Pegasus to doskonale przeszkoleni specjaliści w zakresie rozwiązań druku/kopiowania. Posiadają doświadczenie i certyfikaty  AFS Pegasus  i Hewlett-Packard.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *